شتاب دهنده استارت آپ

گروه مایان حامی نوآوری و خلاقیت
شعار گروه مایان: خلاق و مبتکر ایده های نو

شتاب دهنده استارت آپ گروه مایان

یک ایده هر چقدر جذاب و جدید باشد، اگر نتواند اجرا و در نهایت به محصول یا خدمت تبدیل شود، ارزش واقعی خود را پیدا نمی‌کند. شتابدهنده مجموعه ای است که استارتاپ ها را از لحاظ فنی، علمی، فکری، حقوقی و مالی حمایت کرده و باعث توسعه، پیشرفت و تجاری سازی آنها می شود.