ایده پردازی و خلاقیت

آنچه باعث تمایز انسان ها می شود مغزشان نیست ، نحوه استفاده از مغزشان است !

در جهان امروز انتقال پیام از راه های متفاوتی صورت می گیرد. ما معتقدیم که هرچه قدر این پیام ها خلاقانه تر و راهبردی تر باشند، تأثیرشان بیشتر و سریعتر خواهد بود. یکی از راه های انتقال پیام ، تبلیغات است. تبلیغاتی مؤثر، خلافانه، چشمگیر و اصولی . . . گروه مایان انتخاب مناسبی برای انتقال پیام های شما به روشی متفاوت است.

درس همان درس بود. ترم بعد که معلم عوض شد ، تازه به آن علاقه مند شدید. جوک همان جوک است ، اما یکی از دوستانتان هست که وقتی او تعریف می کند بامزه تر می شود. حقیقت همان حقیقت است ، اما از دهان یکی باورش می کنند و از دهان یکی دیگر نه . . . چرا . . . ؟ شاید چون بعضی ها بهتر انجامش می دهند ، بعضی ها دانش و تخصصش را دارند و بعضی ها غریزه اش را . . .

تیم خلاقیت بخش ایده پردازی این غریزه و تخصص را در مسیر برقراری ارتباط برند با مخاطبش فعال می کند. ارتباطی که باید صمیمی ، ماندگار و صادقانه باشد. این بخش از هر طرف که سفارش مشتری را بررسی می کند تا به یک ایده‌ محوری دست یابد که دربرگیرنده‌ اهداف کوتاه مدت و بلند مدت مشتری باشد. همچنین این مفهوم محوری باید متناسب با بینش خودآگاه ، ناخودآگاه و توانایی مخاطب برند باشد. این مفهوم نشان خواهد داد که باید درباره ارزش اساسی برند به مخاطب چه بگوییم . . . !؟
فقط در یک حالت حق داریم انتظار داشته باشیم ما را شنیده باشند ، دیده باشند ، به خاطر سپرده باشند و دوست داشته باشند. وقتی که پیش تر از خود پرسیده باشیم : چگونه بگویم . . . !؟

تیم خلاقیت با روشن کردن موتور روش های خلاقه ، بداهه پردازی و تفکر جانبی حول ایده اصلی طوفان فکری به پا می‌کند تا زمانی که گیراترین و موثرترین راه القای آن روح را بیابد و آن را به سناریو ، استوری بورد و طرح های گرافیکی تبدیل کند. تمام این مراحل ، در چهارچوب کمپینی که مشتری را در جریان روند فکری طی شده قرار می‌دهد ، تنظیم شده و به مشتری تقدیم می‌شود.

ایده پردازی